fbpx

Polityka prywatności Facebook

Polityka prywatności fanpage www.facebook.com/mowiedociebie.slyszysz

I.        WSTĘP

Dbamy o to, aby przetwarzanie Danych osobowych odbywało się zgodnie z prawem. Ważna jest dla nas także przejrzystość naszych działań, dlatego w Polityce Prywatności (Polityka) zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzanych przez nas Danych osobowych.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania Twoich Danych osobowych skontaktuj się z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych w sposób opisany poniżej w punkcie III. i IV. Polityki.

 

Jako posiadacz konta na Facebooku możesz udostępniać o sobie różne Dane. Zależy to w szczególności od Twojej aktywności oraz ustawień prywatności. W zależności od celu możemy przetwarzać takie Twoje Dane osobowe jak:

 

 • Imię i nazwisko, pseudonim,
 • Wizerunek (na zdjęciu profilowym i na innych zdjęciach publicznie dostępnych),
 • Wszystkie Dane osobowe, jakie są publicznie dostępne w ramach Twojego profilu na Facebooku (m.in. miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, stan cywilny itp.),
 • Dane osobowe, jakie nam przekażesz w trakcie rozmowy na Messengerze lub w komentarzu.

 

W większości przypadków Dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Na przykład wtedy, gdy: polubiłaś/eś nasz fanpage, skomentowałaś/eś nasze posty, zostawiłaś/eś reakcję pod postami, piszesz do nas na Messengerze, ale też gdy przekazujesz nam dane w ramach tzw. „reklamy kontaktowej” (Facebook Leads Ads), czy rozmawiasz z botem, którego zaprogramowaliśmy w Messengerze.

II.      ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Jako twórca tego fanpage’a Administratorem Danych osobowych jest Acustica Sp. z o.o.

Drugim administratorem Danych osobowych jest Facebook.

Szczegóły zasady dotyczące przetwarzania Danych osobowych przez Facebook znajdziesz tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation

III.    KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, w szczególności dotyczące przetwarzania Twoich Danych osobowych, możesz się z nami skontaktować:

 • drogą tradycyjną, pisząc na adres naszej siedziby: Abrahama 1A lok. 3.09 , 80-307 Gdańsk
 • telefonicznie, w dni robocze od 8:00 do 16:00 dzwoniąc pod numer: +48 58 511-08-03,
 • e-mailowo, pisząc wiadomość na adres: info@bernafon.pl

IV.    KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD możesz skontaktować się:

 • drogą tradycyjną, pisząc na adres naszej siedziby: ul. Abrahama 1A lok. 3.09
 • telefonicznie, w dni robocze od 8:00 do 16:00 dzwoniąc pod numer: : +48 58 511-08-03
 • e-mailowo, pisząc wiadomość na adres: info@bernafon.pl

V.      BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Jako Administrator fanpage’a podejmujemy działania, aby w jak najwyższym stopniu zabezpieczyć Dane osobowe. Stosujemy odpowiednie mechanizmy ochrony danych, szkolimy naszych pracowników/współpracowników, monitorujemy rynek w celu wyszukiwania usprawnień dotyczących zabezpieczenia Danych osobowych, mamy mechanizmy szybkiego i sprawnego reagowania na niepokojące sygnały dotyczące możliwości naruszenia ochrony Danych osobowych.

W naszej relacji z Facebookiem, to jednak Facebook podejmuje główne działania dotyczące ochrony Danych. Klikając w ten link możesz zapoznać się z środkami ochrony danych osobowych stosowanymi przez Facebooka: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

VI.    PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Obsługa fanpage’a

Cele i podstawy przetwarzania:

Obserwując nasz fanpage, lajkując/komentując nasze posty sprawiasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, które zostały ujawnione przez Ciebie na naszych profilach w portalach społecznościowych. Dane osobowe przetwarzamy w celach:

 • umożliwienia Ci aktywności na naszych profilach,
 • aktywnego prowadzenia naszych profili, w tym udzielania odpowiedzi na Twoje komentarze, przekazywania informacji o naszych wydarzeniach/produktach/promocjach,
 • statystycznych i analitycznych,
 • ewentualnej obrony przed roszczeniami.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Nasz uzasadniony interes polega na promowaniu naszego profilu na Facebooku, który pokazuje naszą działalność oraz oferowane przez nas produkty oraz na obronie naszych praw.

Dobrowolność podania Danych osobowych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy.

 

Okres przechowywania Danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami wskazanymi w polityce prywatności Facebooka dostępnej tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Niestety nie mamy wpływu na to jak długo Facebook przechowuje Dane osobowe.

 

W każdym momencie możesz przestać obserwować nasz fanpage i wtedy znikniesz z listy obserwatorów. Możesz również skasować swoje komentarze i odkliknąć polubienia, co będzie oznaczało ich usunięcie. Jeżeli tego nie zrobisz Twoje komentarze i polubienia będą cały czas widoczne na naszym fanpage’u dla innych osób. Niestety nie mamy wpływu na długość okresu przechowywania Danych osobowych.

 

 1. Obsługa wiadomości

Cele i podstawy przetwarzania:

Napisanie do nas wiadomości za pośrednictwem Messengera łączy się z przekazaniem nam Twoich Danych osobowych, w tym Danych jakie przekazujesz nam bezpośrednio w wiadomości.

Przetwarzamy Twoje dane w celu prowadzenia z Tobą korespondencji i ewentualnego podjęcia związanych z tym czynności.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Nasz uzasadniony interes polega na udzieleniu odpowiedzi na Twoją wiadomość i ewentualnym pojęciu innych towarzyszących temu czynności.

Dobrowolność podania Danych osobowych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy.

 

Okres przechowywania Danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami wskazanymi w polityce prywatności Facebooka dostępnej tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Niestety nie mamy wpływu na to jak długo Facebook przechowuje Dane osobowe.

 

 1. Marketing

Cele i podstawy przetwarzania:

 

Wykorzystywany przez nas system reklam Facebook Leads Ads może wiązać się z przetwarzaniem Danych osobowych. Dane jakie zbieramy oraz cel zbierania tych danych za każdym razem wnika z treści i funkcji danej reklamy.

Jeżeli wyrazisz zgodę w trakcie rozmowy z naszym chatbotem wtedy za pośrednictwem Messengera możemy wysyłać Ci informacje marketingowe.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia działań marketingowych. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgodę w każdym momencie możesz cofnąć, co nie wpływa na przetwarzanie Danych jakie miało miejsce przed jej wycofaniem.

Dobrowolność podania Danych osobowych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy.

 

Okres przechowywania Danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami wskazanymi w polityce prywatności Facebooka dostępnej tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Niestety nie mamy wpływu na to jak długo Facebook przechowuje Dane osobowe.

Dane, które pozyskaliśmy za pośrednictwem Facebook Leads Ads będziemy przetwarzać do czasu osiągnięcia przez nas celu przetwarzania. Każdorazowo czas wskazany jest w reklamie, ponieważ czas ten wynika z funkcji i celu danej reklamy.

[___]

VII.  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich Danych osobowych mogą być: podmioty powiązane z nami osobowo, nasi zleceniobiorcy wykonujący na naszą rzecz usługi, w szczególności w zakresie doradztwa prawnego, podmioty dostarczające nam narzędzi do zaimplementowania chatbota, podmioty świadczące nam usługi obsługi technicznej, których działalność dotyczy prac technicznych dotyczących miejsc w których znajdują się Dane osobowe z Facebooka oraz inne podmioty, które świadczą nam usługi i uzyskują dostęp do Danych, jeżeli zakres ich pracy wymaga dostępu do tych Danych.

 

Dodatkowo zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa Twoje Dane możemy udostępnić organom państwowym, w szczególności: urzędom skarbowym, Policji, sądom, prokuraturom.

VIII.                       PRZESYŁANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA EOG)

Niestety nie mamy wpływu na to jak Facebook postępuje z Danymi osobowymi.

My z założenia nie przekazujemy Twoich Danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej. Jednak w związku z tym, że korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów dostarczających narzędzia do komunikacji (np. pocztę elektroniczną) może dochodzić do przekazywania Danych na serwery znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (poza Państwami Unii Europejskiej, Islandią, Norwegią i Lichtensteinem). Zewnętrzne podmioty dostarczające narzędzia do komunikacji zapewniają odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności, takie jak standardowe klauzule umowne.

IX.    PROWADZENIE STATYSTYK I DOSTARCZANIE REKLAM

Prowadzimy statystyki, aby optymalizować treści dostarczane na nasz fanpage. W tym celu korzystamy z narzędzi do statystyk dostarczanych przez Facebooka pokazujących zachowania użytkowników. Dostarczone nam informacje nie są jednak danymi osobowymi, ponieważ są zanonimizowane.

X.      REKLAMY (FACEBOOK ADS)

 

Korzystamy z Facebook Ads, które pozwala nam targetować reklamy do wskazanych grup docelowych. Nie jesteśmy jednak w stanie Cię zidentyfikować, co oznacza, że nie przetwarzamy Danych osobowych.

XI.    TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do Twoich Danych, a więc prawo do uzyskania od nas informacji, czy Twoje Dane są przetwarzane, a jeżeli tak to w szczególności informacje o celach przetwarzania, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych itp.;
 • prawo do uzyskania kopii Danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • prawo do sprostowania, czyli prawo do poprawienia nieprawidłowych i/lub niekompletnych Danych;
 • prawo do usunięcia Danych – np. gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem, albo nie ma podstaw, abyśmy je przetwarzali;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie zaprzestajemy dokonywania operacji na Danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziłeś/aś zgodę, oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania Danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • prawo do przenoszenia Danych, czyli prawo do uzyskania Danych w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt, albo prawo do żądania przeniesienia Twoich Danych bezpośrednio do innych administratorów, gdy jest to technicznie możliwe;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (dotyczy głównie przetwarzania Danych w celach marketingowych);
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych – np. poprzez zmianę ustawień przeglądarki dot. plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody;
 • prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje Dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych przysługuje, gdy:

 1. przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś lub
 2. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

Jeżeli masz do nas żądania związane z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych, skontaktuj się z nami w sposób opisany w punkcie III. i IV. Polityki.

 

Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Twoje żądania w zakresie danych gromadzonych przez Facebook Leads Ads oraz chatbota. Tak jak już wspominaliśmy, nie mamy wpływu na przetwarzanie Danych przez Facebooka. Dlatego jeśli chcesz realizować swoje żądania w zakresie innych usług Facebooka zachęcamy, abyś zwrócił się z nimi bezpośrednio do Facebooka.

XII.  PLIKI COOKIES

Z uwagi na fakt, że fanpage znajduje się w portalu społecznościowym Facebook wszystkie pliki cookies pochodzą od Facebooka. Nie mamy wpływ na ich wykorzystanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się na tej stronie: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/