Artykuły

Nowa ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

 

Likwidację Lekarskiego Egzaminu Państwowego i stażu podyplomowego zakłada projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia. Został już skierowany do konsultacji społecznych. Według wcześniejszych zapowiedzi MZ, nowela ma być częścią pakietu ustaw zdrowotnych, który do października ma zostać złożony w Sejmie.

Resort zdrowia skierował do konsultacji społecznych w ciągu ostatniego miesiąca także dwa inne projekty z pakietu: nowelizację ustawy o prawach pacjenta oraz ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 

 

Według resortu doświadczenie ostatnich lat oraz liczne opinie środowisk medycznych wskazują, iż Lekarski Egzamin Państwowy oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy, przeprowadzane w formie testowej, nie sprawdzają aspektu praktycznego przygotowania lekarzy do wykonywania zawodu, wykorzystując głównie wiedzę teoretyczną.

 

Praktyka wcześniej

Ponadto w projekcie wprowadzono zmianę zakładającą, że w związku z likwidacją stażu podyplomowego, praktyka zawodowa będzie się rozpoczynała na VI roku studiów dla lekarzy oraz na V roku dla dentystów. Wprowadzony ma być również obowiązek złożenia najważniejszych egzaminów końcowych - dla kierunku lekarskiego już na V roku studiów a lekarsko-dentystycznego na IV.

Według MZ, likwidacja stażu podyplomowego spowoduje szybsze wejście lekarzy i dentystów do systemu opieki zdrowotnej i zwiększy dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Obecnie medycy otrzymują prawo wykonywania zawodu po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego i zaliczeniu stażu podyplomowego. Stażysta przez 12-13 miesięcy pracuje pod nadzorem innego lekarza, zanim uzyska samodzielność zawodową. Wynagrodzenia są pokrywane ze środków budżetu państwa.

O zniesienie LEP apelowali do MZ studenci medycyny i młodzi lekarze, podnosząc m.in. że jest on niewłaściwie przeprowadzany, a jego wyniki nie odzwierciedlają rzeczywistej wiedzy zdających.

 

Modułowy system specjalizacji

Wprowadzony ma zostać modułowy system specjalizacji z jednoczesną zmianą dotychczasowego podziału specjalizacji na podstawowe i szczegółowe oraz zasad uznawania dorobku zawodowego i naukowego.

Moduł podstawowy będzie zawierać treści uniwersalne dla grupy specjalizacji, jak również wybrane zagadnienia obecnie nauczane w trakcie stażu podyplomowego (m.in. obowiązkowy kurs i egzamin z dziedziny ratownictwa medycznego). Moduł specjalistyczny ma zawierać wiedzę ściśle specjalistyczną.

Skrócony będzie termin wydawania dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu lekarza, wyniesie on 30 dni, a nie jak do tej pory - 3 miesiące.

 

Rozwiązanie problemów?

Ministerswwo zapewnia, że istotą projektu ustawy jest wprowadzenie niezbędnych zmian w systemie kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów, mających na celu wyeliminowanie narastających w ostatnim czasie problemów dotyczących kadry lekarskiej. Ministerswo owcniea, że najważniejsze z nih to długotrwały proces kształcenia podyplomowego od momentu uzyskania dyplomu wyższejuczelni do uzyskania dyplomu specjalisty, będący jedną z zasadniczych przyczyn migracji młodych lekarzy, a także brak pełnej samodzielności zawodowej lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów, przez co najmniej kilka lat od zakończenia studiów. Wśród głównych problemów, których rozwiązanie ma ułatwić ustawa jest też deficyt kadry lekarskiej, w tym specjalistów, i obserwowane zagrożenie związane z tzw. luką pokoleniową, przede wszystkim wśród lekarzy specjalistów. Regulacja ma również zaradzić migracji lekarzy szacowanej na podstawie liczby zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje, uprawniające do wykonywania zawodu na terenie krajów Unii Europejskiej, wydawanych przez samorząd lekarski.

 Kalendarz

Poprzedni miesiąc czerwiec 2017 Następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt So N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2


Najnowszy numer

e-wydanie