Artykuły

Indeks ocenia służbę zdrowia

Najlepsze wyniki w poprawie stanu zdrowia mieszkańców osiągnęło województwo zachodniopomorskie. Najlepszą gospodarkę finansową ma Dolnośląskie, zaś w jakości ochrony zdrowia przoduje Opolskie. To wyniki pierwszego Krajowego indeksu sprawności ochrony zdrowia 2014, opracowanego m.in. przez PwC.

 

 

Krajowy indeks sprawności ochrony zdrowia powstał w celu zbadania rzeczywistej skuteczności polskiego systemu ochrony zdrowia oraz pozyskania mierzalnych i porównywalnych wskaźników, na których będzie można oprzeć dyskusję publiczną. Raport został przygotowany przez zespół www.dane-i-analizy.pl oraz firmę doradczą PwC.

 

- W ciągu ostatnich dwudziestu lat w wielu krajach ruszyły systemy oceny sprawności służby zdrowia, podczas gdy na naszym rynku takiego narzędzia brakuje. W efekcie ciężar dyskusji publicznej koncentruje się na jednostkowych zdarzeniach, a nie na zjawiskach o charakterze powszechnym i długotrwałym. Mamy nadzieję, że indeks przyczyni się do bardziej systematycznego gromadzenia i przetwarzania informacji o funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia, co w konsekwencji przełoży się na jakość debaty publicznej na temat potrzebnych zmian – wyjaśnia genezę indeksu Mariusz Ignatowicz, partner PwC, lider zespołu ds. ochrony zdrowia.

Indeks ma wskazać, w której dziedzinie w danym województwie system ochrony zdrowia lepiej, a w której gorzej. – Nie ma więc jednego zwycięzcy, ale są liderzy w poszczególnych kategoriach. Kolejnym krokiem powinna być analiza z czego wynika skuteczność danego województwa w konkretnym obszarze i co zrobić, aby uzyskać takie same efekty w innych województwach – dodaje Mariusz Ignatowicz.

Indeks uwzględnia 44 wskaźniki, a poprzez system wag określa skuteczność podejmowanych działań w trzech obszarach: poprawy stanu zdrowia mieszkańców, gospodarki finansowej oraz jakości opieki zdrowotnej.

– Opracowując indeks wyszliśmy z założenia, że w pierwszej kolejności od systemu zdrowia w Polsce oczekuje się trzech rzeczy: aby chronił i wpływał na poprawę stanu zdrowia mieszkańców, był efektywny i stabilny finansowo oraz aby pacjenci byli zadowoleni z jego funkcjonowania. Stąd w naszym badaniu prezentujemy wyniki w trzech wymiarach, uwzględniając - poza twardymi danymi - także ocenę z punktu widzenia pacjenta oraz przypisując poszczególnym wskaźnikom odpowiednie wagi – wyjaśnia Bernard Waśko, dyrektor medyczny PwC.

Poprawa stanu zdrowia

W kategorii poprawy stanu zdrowia najlepszy wynik osiągnięto w województwach: zachodniopomorskim (185 pkt) oraz pomorskim i mazowieckim (182 i 175 pkt). Na końcu listy znajdują się województwa kujawsko-pomorskie i łódzkie z wartościami odpowiednio 109 i 112 pkt.

Brano pod uwagę m.in. takie wskaźniki jak: zapobieganie zgonom (np. odsetek żyjących co najmniej 5 lat od rozpoznania raka jelita grubego czy raka piersi jako jednych z najczęściej występujących nowotworów; skala pobierania narządów do przeszczepów od zmarłych), zapobieganie zaostrzeniom stanu zdrowia (np. wskaźnik hospitalizacji z powodu niewydolności serca, wskaźnik hospitalizacji chorujących na przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych, hospitalizacja cukrzyków) oraz prewencja chorób (w tym uczestnictwo w badaniach mamograficznych, cytologicznych, szczepieniach).

 

 

Efektywna gospodarka finansowa

W kategorii efektywnej gospodarki finansowej na czele uplasowały się województwa: dolnośląskie (94 pkt), wielkopolskie (86 pkt) oraz małopolskie i pomorskie (po 83 pkt). Na końcu stawki znalazły się województwa: zachodniopomorskie (44 pkt) oraz podlaskie i lubelskie (49 pkt).

Na ten wynik składają się takie wskaźniki jak m.in.: sprawność alokacji środków (np. wydatki na opiekę długoterminową czy proporcja wydatków na leczenie pozaszpitalne do wydatków na leczenie szpitalne), efektywność ekonomiczna terapii, zarządzanie infrastrukturą (np. liczba łóżek szpitalnych na 10 tys. mieszkańców, wskaźnik leczonych w ciągu roku na łóżko szpitalne).

 

Jakość opieki zdrowotnej

W osi jakości konsumenckiej na czele znajdują się województwa: opolskie (105 pkt), podlaskie i zachodniopomorskie (103 i 96 pkt.). Co ciekawe, są to te same województwa, które w osi gospodarki finansowej znalazły się na końcu stawki. Najgorzej oceniono jakość w województwach łódzkim, pomorskim i świętokrzyskim (zaledwie 27, 30 i 32 pkt.).

Jakość konsumencka mierzona jest m.in. poprzez takie parametry jak: ocena satysfakcji pacjenta, czas oczekiwania, dostępność geograficzna usługi , udział wydatków na zdrowie w przychodach gospodarstwa domowego, odsetek gospodarstw domowych, które zrezygnowały z zakupu leków lub wizyty u lekarza z powodów finansowych.

Krajowy Indeksu Sprawności Ochrony Zdrowia wzorowany jest m.in. na systemach międzynarodowych (WHO, OECD), brytyjskich, kanadyjskich, australijskich i holenderskich.

 

 

 

 

Poprawa stanu zdrowia

 

poprawa_stanu_zdrowia.jpg

 

Źródło: PwC

 

 

Efektywna gospodarka finansowa

efektywna_gospodarka.jpg

Źródło: PwC

 

Jakość konsumencka opieki zdrowotnej

 

jakosc_konsumencka.jpg

 

 

Źródło: PwCKalendarz

Poprzedni miesiąc czerwiec 2017 Następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt So N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2


Najnowszy numer

e-wydanie